Forsvarsadvokat

Advokat Ulrik Rasmussen

Møderet for Højesteret

(Advokatanpartsselskabet Ulrik Rasmussen)

 

Christian IX´s Gade 10, 3.sal

1111 København K.

 

Telefon: 3312 3045 email: ulrik@advokatkontoret.dk - CVR-nr. 21128449

 

Jeg er beneficeret forsvarsadvokat, beskikket af Justitsministeriet og en del af Advokatsamfundet.

 

Jeg påtager mig udelukkende sager, hvor jeg bliver beskikket af en byret, landsret eller Højesteret og følger "Vejledende takster for salærer i straffesager pr. 1/10-2014."

Se herom på www.advokatsamfundet.dk.

 

Ansvarsforsikring og garantiordning er tegnet hos Codan under policenr.: 683 021 197 5

 

Der anvendes ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting.

 

Jeg er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, se nærmere www.advokatsamfundet.dk.

 

 

© Copyright 2012. All Rights Reserved.